ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา”

27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย ที่ปรึกษากรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมและ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 โดยมี นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการกองพัสดุ และนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

ประมวลภาพ

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg