englogo en r2

ประชุมจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

templates ข่าว (Head)

ประชุมจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายเสริมชัย เชียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ กุลไทย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ดำเนินประชุมจัดทำงบประมาณค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ตีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 7 เป็นประธาน มีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 1-13 และผู้แทนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ชั้น 3 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

      เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ซึ่งจะมีการหารือกับสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ภายในต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปweb002
รูปweb003
รูปweb008
รูปweb004
รูปweb005
รูปweb006
รูปweb007
templates ข่าว (fudter)

Affiliated Agencies LSP.

Irrigation Department Agencies

Search within the website.

weather forecast

Site Visitting Statistics

0110856
Today
Yesterday
This Week
This Month
All
21
88
337
21
110856