หน่วยงานของ สพญ.


ฝ่ายบริหารทั่วไป
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 
เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2243-6912
โทรสาร 0-2669-5043

 
ส่วนวิศวกรรม
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 
เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2241-1040
โทรสาร  0-2243-0653

 
ส่วนติดตามและประเมินผล
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 
เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร./โทรสาร 0-2669-5027


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
เลขที่ 121 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทร 0-5346-5216
โทรสาร 0-5346-5217 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2
เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
โทร.0-3649-4034 ภายใน 6041,6042
โทรสาร 0-3649-4034 

 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3
ตู้ ปณ.3 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
โทร. 0-4254-0145
โทรสาร  0-4254-0825

 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.0-5544-6223
โทรสาร 0-5544-6224

 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
เลขที่ 829 หมู่ที่ 2 ถ.บ้านฟ่อน-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร.  0-5425-0663
โทรสาร  0-5425-0662


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6
เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โทร./โทรสาร  0-3714-7288


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
เลขที่ 177 หมู่ที่ 8 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร.0-3762-9277-81
โทรสาร  0-3762-9281

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8
เลขที่ 168 หมู่ที่ 5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
โทร.0-3816-7285
โทรสาร 0-3816-7286


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
เลขที่ 28/5 หมู่ที่ 5 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000
โทร./โทรสาร  0-3960-9881 

 


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10
เลขที่ 173 หมู่ที่ 5 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทร. 0-7733-1189
โทรสาร 0-7733-1186 


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0-7459-8463
โทรสาร 0-7459-8464
 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
เลขที่ 71/1 หมู่ที่ 3 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร./โทรสาร  0-5581-7891

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
เลขที่ 288 หมู่ที่ 4 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทร./โทรสาร  0-4482-4880-1

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 • Jun 25 , 2018

  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง โครงการที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของราษฏร และความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก

 • Jun 13 , 2018

   

  อธิบดีกรมชลฯ มอบโล่เกียรติคุณข้าราชการ และผู้ใช้น้ำดีเด่น

        วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ และสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประธานดีเด่น โดยมีทั้งสิ้น 3 รางวัล 

  ได้แก่ โล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 โล่รางวัลและเกียรติบัตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
  ละฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ. 2561 และรางวัลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

        ซึ่งในงานนี้ นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนาย พัชรวี ทองบ่อ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ข้าราชการใน ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
  ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2561จาก ดร. ทองเปลว กองจันทร์

    

        เมื่อดร. ทองเปลว กองจันทร์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แล้วได้กล่าวว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการขับเคลื่อนต่อองค์กร ให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง
  116 ปีในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น จะต้องปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับสังคม และกรมกรมชลประทานก็เช่นเดียวกัน กว่าที่จะเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมายาวนานจนถึงปัจจุบัน
  ครบ116 ปีนั้น ต้องอาศัยความทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดีของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมุ่งมั่นเข้มแข็ง และอดทนต่อทุกสถานการณ์

   

  ขอขอบคุณ ภาพ และข้อมูล จาก รอบรั้วชลประทาน

   

  001

   

  000

   

  002

    

  003

   

  004

   

  005

   

  006

  007

   

  008

   

  009

   

  019

   

   

  018

   

   

 • Jan 24 , 2018

  i new 

  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

 • Jan 24 , 2018

  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหาภายในเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0054158
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
422
103
525
4164
2546
54158