โครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญแบ่งตามภาคต่างๆ

เหนือ   โครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญในพื้นที่ภาคเหนือ
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำยาว(ตะวันตก) อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 
ประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 
ประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร
ประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเลย
อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิิ จังหวัดชัยภูมิ
อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
อ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) จังหวัดชัยภูมิ
 

ภาคกลาง

โครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญในพื้นที่ภาคกลาง 

คลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท
ปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย
 
ตะวันออก  โครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญในพื้นที่ภาคตะวันออก
โครงการห้วยโสมง (อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
อ่างเก็บน้ำพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี
อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 
ผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี
 
ตะวันตก  โครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญในพื้นที่ภาคตะวันตก
บรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี
 
ใต้  โครงการขนาดใหญ่และโครงการสาคัญในพื้นที่ภาคใต้
พัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี
บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีฯ
บรรเทาอุทกภัยอาเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา
ระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง
ระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา
 

ข่าวและกิจกรรม


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0080884
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
58
95
590
2208
3695
80884