บุคลากรฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 1 

 

ae1 นายธีระจิต จิตรากรณ์

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 1 (ผว.๑ พญ.)

 

ข้าราชการ

kob

นางสาวจารุณี แก้วศรีงาม

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

more1

นายสายันต์ สุริยะวงศ์

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

juing

นายพัชรวี ทองบ่อ

วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

 

ลูกจ้างประจำ

       charadchai2 

นายชรัตน์ชัย กนกชัยสิรัชต์

          ช่างก่อสร้าง ช ๓

mam2 

น.ส.อัจฉรา ขุมแก้ว

พนักงานธุรการ ส ๓

     ratana2 

นางรัตนา วีระรัตน์ตระกูล

   พนักงานธุรการ ส ๓

 anonemous

นายธนดล เหรียญทอง

พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

 

พนักงานราชการ

1

นายสุรสิทธิ์ รอดแย้ม

นายช่่างเครื่องกล

amp

น.ส.นาตาลี วัฒนะ

เจ้าพนักงานธุรการ

anonemous

...

วิศวกรโยธา

                 

 

 

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0070265
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
69
78
147
1253
2760
70265