ฝ่ายบริหารทั่วไป
- อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 
- 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
- โทร. 0-2243-6912
- โทรสาร  0-2669-5043
 
กลุ่มวิศวกรรม
  - อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 
  - 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  - โทร. 0-2241-1040
  - โทรสาร  0-2243-0653
 
 กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล
  - อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน 
  - 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  - โทร./โทรสาร 0-2669-5027
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 1 (โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่)
  - เลขที่ 121 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
  - โทร 0-5346-5216
  - โทรสาร 0-5346-5217 
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 2 (โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี)
  - 111 หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
  - โทร/โทรสาร 0-3649-4034
  - ภายใน 6041,6042
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 3
  - ตู้ ปณ.3 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
  - โทร. 0-4254-0145
  - โทรสาร  0-4254-0825
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 4 (โครงการเขื่อนทกนำ้ผาจุก)
  - ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  - โทร 055-446225
  - โทรสาร 055-446223
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 5 (โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง)
  - 829 หมู่ 2 ถ.บ้านฟ่อน-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
  - โทร./โทรสาร 0-5425-0663
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 6 (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
  - เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
  - โทร./โทรสาร  0-3862-6039
 
 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 7 
   - ตู้ ปณ. 20(ปณ.กบินทร์บุรีเก่า) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
  - โทร 037-629277
  - โทรสาร 037-629281
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 8 (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง)
  - 168 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
  - โทร.0-3816-7285
  - โทรสาร 0-3816-7286
 
 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 9 (โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี แผนระยะที่ 2)
  - 28/5 ม.5 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000
  - โทร./โทรสาร  0-3933-3157
 
 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 10 (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง)
  - 173 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
  - โทร. 0-7733-1189
  - โทรสาร 0-7733-1186
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 11 (โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา)
  - เลขที่ 1 ม.ที่ 1 ถ.ชลประทานพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  - โทร 074-598463
  - โทรสาร 074-59464
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 12 (โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์)
  - 71/1(ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ) บ้านเกาะไทย ม.3 ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตย์ 53000
  - โทร.5-5581-7891
  - โทรสาร  0-5581-7891
 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 13 
  - เลขที่ 288 ม.4 ถ.องคืการบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
  - โทร. 044-824881
  - โทรสาร 044-824880

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหาภายในเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0072962
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
41
96
137
2712
3057
72962