กิจกรรมสานสัมพันธ์วันเกษียณ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 กรมชลประทาน ได้จัดงานสานสัมพันธ์วันเกษียณ พ.ศ. 2560  ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

ประมวลภาพ

 

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน