ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา”

27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย ที่ปรึกษากรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมและ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 โดยมี นายสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการกองพัสดุ และนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

ประมวลภาพ

 

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน