รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานพิธีเปิดโครงการ "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา”

30 พฤศจิกายน 2560 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานพิธีเปิดโครงการ "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

 โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้อำนวยการกองพัสดุ และนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานในด้านต่างๆ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

 

ประมวลภาพ

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


ban ridban lsp     ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water    


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน