copy

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ครบรอบ 117 ปี ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดิน
This is a bridge
This bridge is very long

โครงการเสริมสร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

 

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  ได้จัดโครงการเสริมสร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรในสังกัด โดยจัดกิจกรรมทางศาสนา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน สามเสน กทม. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่จะช่วยให้สามารถเผชิญปัญหาและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุคคล และตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมที่จะอุทิศตน ในการสร้างความสำเร็จในงาน รวมทั้งให้เกิดประโยชน์ต่อสำนักอย่างจริงจัง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมของกรมชลประทานต่อไป

โดยมี นายชยันต์  เมืองสง  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมกันถวายบังคมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  พร้อมทั้งไหว้ศาลพระภูมิที่สถิตอยู่ที่กรมชลประทานสามเสน และในโอกาสเดียวกันสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์โดยมี นายสัญชัย  เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง  ว่าที่ร้อยตรีไพเจน  มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และนายโสภณ  ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมในพิธีสงฆ์  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและจากสำนักงานก่อสร้าง ประมาณ 120 คน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

ข่าว สพญ.


ban ridban lsp   ban Mail  ban km  ban km lsp  ban saraban  ban water   ban facebook


หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

ค้นหาภายในเว็บไซต์

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

175790
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
52
173
806
5151
175790