ประมวลภาพการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "รักและศรัทธาเปี่ยมล้นของคนก่อสร้างใหญ่" 13 - 14 กันยายน 2558

 

ประมวลภาพการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "รักและศรัทธาเปี่ยมล้นของคนก่อสร้างใหญ่" เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2558

 

DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0020
DSC_0021
DSC_0034
DSC_0037
DSC_0043
DSC_00894
DSC_0094
DSC_0319
DSC_0420
DSC_0441
DSC_0442
DSC_0443
DSC_0444
DSC_0445
DSC_0446
DSC_0492
DSC_0890
DSC_0891
DSC_0892
DSC_0893
DSC_0895
DSC_0897
DSC_0899