การประชุม การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและรายการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ติดตาม online) ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2561

          ( ดูรูปภาพทั้งหมด )