วันพุทธ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ลำปาว มหาชน ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี และประชุมหารือ กรณี บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ขออนุญาตวาง