คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2560

แก้ไขล่าสุด | 12 ตุลาคม 2560.


report card  การรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

       ico608 รอบ 12 เดือน (12 ต.ค. 2560)


report card  การรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

       ico608 รอบ 11 เดือน (11 ก.ย. 2560)


report card  การรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

       ico608  รอบ 10 เดือน (10 ส.ค. 2560)


report card  การรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

       ico608  รอบ 9 เดือน(17 ก.ค. 2560)


report card  การรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

       ico608  รอบ 8 เดือน(10 มิ.ย. 2560)


report card  การรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 ico608 รอบ 7 เดือน(10 พ.ค. 2560)


report card การรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 ico608 รอบ 6 เดือน (4 พ.ค. 2560)      luksorn20 ดาวน์โหลด เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ สพญ. ประจำปีงบประมาณ 2560


คำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ส่วนวิศวกรรมส่วนติดตามและประเมินผลฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อคุณอรรถพล ศิริสุวรรณ ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โทร.0-2669-5027 ภายใน 2594-6