banner

Menu

การประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 3/2555 - 15 มิ.ย.2555

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.  สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้จัดประชุมผู้บริหารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปัญหา/อุปสรรค งบประมาณ และงานที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ...

     ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง นายสัญชัย  เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ภารกิจหลัก ปัญหา/อุปสรรค และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  รวมทั้งได้แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1-14 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผล และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับทราบ  ซึ่งท่านอธิบดีกรมชลประทานได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งซัก-ถาม ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงานอีกด้วย

ผู้บริหาร

นายเสรมชย เซยวศรถาวร ผส.พญ

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ระบบสารสนเทศฯ

sys procurement

sys e leave

ระบบติดตาม

sys VDO conference

 sys infoma

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1018670
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
246
928
4385
246
1018670