ของ สพญ ใหญ่ new

Menu
This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

 

 บุคลากรภายใต้สังกัด สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 

1. ส่วนวิศวกรรม
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

2. ส่วนติดตามและประเมินผล
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

3. ฝ่ายบริหารทั่วไป
   โครงสร้างหน่วยงาน

4. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

5. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

6. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

7. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

8. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

9. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

10. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
    อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

11. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

12. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

13. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

14. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

15. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

16. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13
   อำนาจหน้าที่  โครงสร้างหน่วยงาน

 

ผู้บริหาร

นายเสรมชย เซยวศรถาวร ผส.พญ

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ระบบสารสนเทศฯ

sys procurement

sys e leave

ระบบติดตาม

sys VDO conference

 sys infoma

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0663162
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
744
907
2339
18699
663162