banner

Menu

 

เกี่ยวกับสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 


อำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  ตามกฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน

1. ศึกษาและวิเคราะห์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
2. ควบคุมและดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย
3. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในขั้นตอนการเตรียมความ พร้อมของโครงการและขั้นตอนการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 - โครงสร้าง สพญ.

 - โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัด สพญ.

 - คำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน

 - การประชุมผู้บริหารสำนักฯ

 

 

ผู้บริหาร

643 2440

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ระบบสารสนเทศฯ

sys procurement

sys e leave

ระบบติดตาม

sys VDO conference

 sys infoma

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1161853
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
624
550
1627
7314
1161853