banner

Menu

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จัดประชุมจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 และสรุปบทเรียนการดำเนินงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

    สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จัดประชุมจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔และ   

   สรุปบทเรียนการดำเนินงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 MG 5355

 

               วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้จัดประชุมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทิศทางเดียวกัน ตามแผนงาที่วางไว้ และได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการรายงาน งานดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ้งสอดคล้องกับแนวทางคราวการสรุปบทเรียน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรม โกลเด้น ซี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ จะต้องมีการสรุปรายงานให้กรมทราบทุกวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

 รูปนาย ผส.พญ

 MG 5357 MG 5358

 MG 5359

 

ผู้บริหาร

643 2440

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ระบบสารสนเทศฯ

sys procurement

sys e leave

ระบบติดตาม

sys VDO conference

 sys infoma

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1161840
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
611
550
1614
7301
1161840