นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชลงานในโครงการพระราชดำริ