วันที่ 29 ส.ค. 62 รัฐมนตรีว่าการกระทรวจเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจการ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเขตพื้นที่ จ.ขอบแกน และ จ.อุดรธานี