(วันศุกร์ 6 กันยายน 2562)เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี