(5 กันยายน 2562)ประชุมชี้แจงแนสทางการแข้ไขปัญหาและผลกระทบบ่อบำบัดน้ำเสีย จากงานก่อสร้างคลองน้ำและคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัด ชลบุรี