officelogo

 

Menu

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมติดตามงานของท่าน อธช.

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น.

นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เดินทางมาประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมติดตามงานของท่าน อธช. 

โดยมีนายธวัชชัย สิงห์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงาน

1

 

เวลา 16.00 น. ผส.พญ. และเจ้าหน้าที่ สพญ. ร่วมให้การต้อนรับ อธช. และคณะฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัย

อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จ.สงขลา การบริหารจัดการน้ำระหว่างก่อสร้าง

3  

 

เวลา 17.00 น. ผส.พญ. ร่วมเดินทางติดตามท่าน อธช. ดูงานการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2560 ณ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 

สำนักเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16

 

 

วีดีโอนำเสนอ

ผู้บริหาร

hhhh

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ระบบสารสนเทศฯ

sys procurement

sys e leave

ระบบติดตาม

sys VDO conference

 sys infoma

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0508174
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
4979
1188
7280
48105
508174