สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริหารโครงการเข้าประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว จังหวัด สงขลา