officelogo

Menu

 

DSC_0010
DSC_0029
DSC_0253
DSC_0330
DSC_0369
DSC_0384
DSC_0397
ku557
ku558
ku559
ku560
ku561
ku562

 

นายอำพน  เสนาณรงค์ องคมนตรี   นายธีระ  วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทาน   นายเฉลิมเกียรติ   แสนวิแสน  เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้ารับเสด็จฯ  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 

     นิทรรศการ “84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานชลประทานที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในรูปแบบ นิทรรศการสื่อผสมหนึ่งเดียวที่จะรวบรวมพระราชกรณียกิจด้านงานชลประทานมาจัด แสดงผ่านสื่อแบบผสมผสาน “Multi Media” แบ่งออกเป็น 10 โซนหลัก ได้แก่ 

   1.  โซน Royal  Gallery  การจัดแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจด้านชลประทานที่หาชมยากใน รูปแบบ Interactive Touch Screen
   2.  โซน Royal Theatre จัดฉายภาพยนตร์ “ธาราแห่งชีวิต”
   3.  โซนวิวัฒนาการชลประทานไทย 109 ปี จัดแสดงประวัติศาสตร์กรมชลประทานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ถึงรัชกาลปัจจุบัน
   4.  โซนศาลาองค์ความรู้ด้านการชลประทาน นำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
   5.  โซนจัดแสดงนิทรรศการเครื่องจักรกล เป็นการนำเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ที่ใช้ในงานชลประทานมาจัดแสดงพร้อมนำเสนอความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชลประทาน
   6.  โซนการบริการจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการสาธิตระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ การให้น้ำแบบร่องคู่ การให้น้ำแบบประหยัด ระบบชลประทานอัตโนมัติ เป็นต้น 
   7.  โซนเสวนาทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงของประเทศ และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ซึ่งจะมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ของน้ำในปัจจุบัน และอนาคต
   8.  การแสดงแสง สี เสียง น้ำพุเต้นระบำรอบพระบรมฉายาลักษณ์ จัดแสดงบริเวณกลางสระน้ำประกอบการบรรเลงดนตรี
   9. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และ
  10. การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จากภูมิภาคต่างๆ

 

 

โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย
เพลง จำขึ้นใจ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ลงพื้นที่ติดตามสาเหตุและปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ณ สพญ.1
สัมภาษณ์พิเศษ
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงนโยบายปี 2560
VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน
เจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย SC ว่าด้วยการยกกระดาษ A4
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย SC ในการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์

เพลง: พ่อหลวงของชลประทาน

บทเพลงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ข่าวจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสารและคำสั่ง

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
Chayan M
นายชยันต์  เมืองสง
ผส.พญ.

เกาะติดสถานการณ์น้ำ

ระบบสารสนเทศฯ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบ e leave

ระบบติดตาม

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0346713
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
274
432
2832
8424
346713