officelogo

Menu

 header

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประธานคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 953/2558 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 จัดประชุมและร่วมประเมิน ติดตามและตรวจสอบความเสี่ยงพร้อมวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมีคณะทำงานจาก 16 หน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วม ที่ประชุมได้กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่จะควบคุมในปี 2560 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

1) การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน

2) การควบคุม ตรวจสอบและรายงานด้านพัสดุ ด้านการเงิน ของงานสัญญา  

ซึ่งกิจกรรมที่ 1 สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงควบคุมภายในกรมชลประทาน ตามที่กรมชลประทานอนุมัติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่

 

นายไพฑูรย์  กุลไทย

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3

(เลขานุการคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่)

27 ธันวาคม 2559

 

ประมวลภาพการประชุม

 

 

โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย
เพลง จำขึ้นใจ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ลงพื้นที่ติดตามสาเหตุและปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ณ สพญ.1
สัมภาษณ์พิเศษ
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงนโยบายปี 2560
VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน
เจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย SC ว่าด้วยการยกกระดาษ A4
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย SC ในการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์

เพลง: พ่อหลวงของชลประทาน

บทเพลงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ข่าวจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสารและคำสั่ง

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
Chayan M
นายชยันต์  เมืองสง
ผส.พญ.

เกาะติดสถานการณ์น้ำ

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0333405
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
170
488
1713
18627
333405