officelogo

Menu

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
นายชยันต์  เมืองสง ผส.พญ. เดินทางมาประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 โดยมีนายวชิระ เอี่ยมละออ ผสญ.4 และเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 และ 12 ให้การต้อนรับ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา

60 09 06 160 09 06 2

 

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ผส.พญ. ติดตามดูงานสนามงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์

60 09 06 4

 

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.

ผส.พญ. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์

60 09 06 4

 

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 15.45 น.

ผส.พญ. ติดตามดูความก้าวปน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราขดำริ จ.อุตรดิตถ์

60 09 06 560 09 06 6

โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย
เพลง จำขึ้นใจ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ลงพื้นที่ติดตามสาเหตุและปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ณ สพญ.1
สัมภาษณ์พิเศษ
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงนโยบายปี 2560
VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน
เจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย SC ว่าด้วยการยกกระดาษ A4
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย SC ในการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์

เพลง: พ่อหลวงของชลประทาน

บทเพลงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ข่าวสารสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ข่าวจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่

ดาวน์โหลดเอกสารและคำสั่ง

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
Chayan M
นายชยันต์  เมืองสง
ผส.พญ.

เกาะติดสถานการณ์น้ำ

ระบบสารสนเทศฯ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบ e leave

ระบบติดตาม

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0346738
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
299
432
2857
8449
346738