เปลี่ยนภาษา

 

officelogo gray e

Menu

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ "84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ"

 

DSC_0010
DSC_0029
DSC_0253
DSC_0330
DSC_0369
DSC_0384
DSC_0397
ku557
ku558
ku559
ku560
ku561
ku562

 

นายอำพน  เสนาณรงค์ องคมนตรี   นายธีระ  วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดีกรมชลประทาน   นายเฉลิมเกียรติ   แสนวิแสน  เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้ารับเสด็จฯ  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 

     นิทรรศการ “84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานชลประทานที่มีต่อปวงชนชาวไทย ในรูปแบบ นิทรรศการสื่อผสมหนึ่งเดียวที่จะรวบรวมพระราชกรณียกิจด้านงานชลประทานมาจัด แสดงผ่านสื่อแบบผสมผสาน “Multi Media” แบ่งออกเป็น 10 โซนหลัก ได้แก่ 

   1.  โซน Royal  Gallery  การจัดแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจด้านชลประทานที่หาชมยากใน รูปแบบ Interactive Touch Screen
   2.  โซน Royal Theatre จัดฉายภาพยนตร์ “ธาราแห่งชีวิต”
   3.  โซนวิวัฒนาการชลประทานไทย 109 ปี จัดแสดงประวัติศาสตร์กรมชลประทานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ถึงรัชกาลปัจจุบัน
   4.  โซนศาลาองค์ความรู้ด้านการชลประทาน นำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
   5.  โซนจัดแสดงนิทรรศการเครื่องจักรกล เป็นการนำเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ที่ใช้ในงานชลประทานมาจัดแสดงพร้อมนำเสนอความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชลประทาน
   6.  โซนการบริการจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการสาธิตระบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ การให้น้ำแบบร่องคู่ การให้น้ำแบบประหยัด ระบบชลประทานอัตโนมัติ เป็นต้น 
   7.  โซนเสวนาทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงของประเทศ และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ซึ่งจะมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ของน้ำในปัจจุบัน และอนาคต
   8.  การแสดงแสง สี เสียง น้ำพุเต้นระบำรอบพระบรมฉายาลักษณ์ จัดแสดงบริเวณกลางสระน้ำประกอบการบรรเลงดนตรี
   9. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และ
  10. การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จากภูมิภาคต่างๆ

 

 

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
Chayan M
นายชยันต์  เมืองสง
ผส.พญ.
 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0295598
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
156
540
1760
8643
295598