เปลี่ยนภาษา

 

officelogo gray e

Menu

ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมประเมินความเสี่ยงและวางแผนการควบคุมและปรับปรุงความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

 header

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประธานคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 953/2558 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558 จัดประชุมและร่วมประเมิน ติดตามและตรวจสอบความเสี่ยงพร้อมวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมีคณะทำงานจาก 16 หน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วม ที่ประชุมได้กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่จะควบคุมในปี 2560 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

1) การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน

2) การควบคุม ตรวจสอบและรายงานด้านพัสดุ ด้านการเงิน ของงานสัญญา  

ซึ่งกิจกรรมที่ 1 สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงควบคุมภายในกรมชลประทาน ตามที่กรมชลประทานอนุมัติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่

 

นายไพฑูรย์  กุลไทย

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3

(เลขานุการคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่)

27 ธันวาคม 2559

 

ประมวลภาพการประชุม

 

 

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
Chayan M
นายชยันต์  เมืองสง
ผส.พญ.
 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0284056
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
330
557
1842
20010
284056