เปลี่ยนภาษา

 

officelogo gray e

Menu

ขับเคลื่อนคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

 head

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ เมืองสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1588/2559 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการร่วมคณะทำงานฯ จัดประชุมย่อย ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การ และเตรียมข้อมูลในการจัดทำประชุมคณะทำงานเต็มคณะในช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 เพื่อร่วมกำหนดกรอบการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป

 

ประมวลภาพ

View the embedded image gallery online at:
http://lproject.rid.go.th/site/index.php/thai/news/news/603-%C3%A0%C2%B8%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%93%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%92%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%93%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%90-%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%94-6-%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%8F%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3#sigFreeIda8862c1f39

 

 

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
Chayan M
นายชยันต์  เมืองสง
ผส.พญ.
 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid nkmlsc ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact ncomplain nfacebook n

หน่วยงานในสังกัด สพญ.

หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน

การค้นหา

พยากรณ์อากาศ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0295624
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
182
540
1786
8669
295624